Mai 2006 Archives

Vi som har vært midt oppe i prosessen nå i 3 år husker mye av
det som er vedtatt, sagt, og som har skjedd.
HER kan du selv få et lite tilbakeblikk som på en effektiv måte viser
hvordan ting så ut for ett år siden ! Med MINE øyne !

Her er nok et eksempel på problemet med SINTEF rapporten.
Et utvilsomt meget komplisert, om i det hele tatt gjennomførbart,
regnestykke omkring reiseavstander for pasienter i Innlandet,
legges uten videre ut som den endelige udiskuterbare sannhet.
Man trenger ikke mye matematisk eller statistisk skolering for å
se at det som her fremlegges nok til de grader er gjenstand for diskusjon.
Et minstekrav må være å referere nærmere til hvordan disse tall er
fremkommet, og si noe om variabler og usikkerheter.
Hvem har regnet ut dette ? Etter hvilken metode ?
Vi ønsker å etterprøve dette kompliserte regnestykke !
Det kan bare ikke utledes som den endelige og avsluttede sannhet....

Så er det i tillegg dette med hvordan befolkningstallene er fremkommet.
Det trengs nærmere spesifisering her, tallene er kort sagt villedende,
slik de har vært i årtier !
Det er ikke bare et spørsmål om hvor folk bor, men like mye hvor de ER !
Store deler av Ringsaker sogner fortsatt naturlig til Lillehammer,
og ønsker det slik !
Deler av Oppland vestfylke sogner også naturlig til Lilehammer,
og ønsker det slik.
Enn turistbefolkningen da ?
Hvor befinner folk seg i halve året, med sine benbrudd, trafikkulykker
og dårlige mager ?
På E6, i Øyer, Gausdal, Kvitfjell, Jotunheimen, Rondane !
Øyer/Gausdal er i dag en kommuner med et sammenlagt sengetall på + 40 000
i høysesongen. Snakk med reiselivsekspertene på HiL !

Men - se på dette presenterte regnestykket !
Ønsker også du en nærmere forklaring/presentasjon her ?
- eller sluker du det bare helt rått ?

Her får du en fin samling på 17 små utdrag fra SINTEF rapporten
Jeg har tidligere påpekt dens flere mangler og svakheter.
Noe har de da imidlertid fått med seg de som står bak den
ellers spinkle rapporten.
Dette er samlet sammen av en av oss som virkelig har posisjon,
innsikter og bedømmelseskraft i det som nå skjer.
Hvordan kan en ledelse bli sittende etter en bedømmelse som dette !
Det dreier seg om stryk ! IKKE bestått !

Hovedproblemet med SINTEF rapporten, sett bort fra tidligere nevnt lavt presisjonsnivå
(eller korrektur nivå ?) vedrørende situasjonen FØR funksjonsfordelingen,
ogt sett bort fra åpenbare svakheter forøvrig, er tydelig :Den omhandler OVERHODET IKKE annet enn de spesifikke fagområdene som ble funksjonsfordelt.
Helt sentrale problemstillinger som følgene av løsrivelse og oppsplitting av fagområder som naturlig hører,
og MÅ høre sammen, vurderes IKKE noe sted i rapporten.
Det gjelder helt sentrale problemområder som :

Det går nøyaktig slik jeg skrev i bloggen allerede 09 11 2004.
Se også oppslaget i GD fra 18 06 2004.

Det minst utviklede og vellykkede høyskolemilhjøet legger alt de kan
av kjepper i hjulene for de som har fått det til.
HiL (Lillehammer) går så det suser, det vet alle.
HiG (Gjøvik) går også bra.
HiH (Hedmark) går ikke så bra, det innrømmer de selv.
Men da er det vuiktigst åtrekke de andre høyskolemiljøene ned på
sitt eget nivå, FØR de endelige avtaler og fordelinger skal foretas.
Baktanken, den skjulte agenda, er også her å stikke av med mest av
kaken ! Ja kanskje det hele - på sikt.
For ! - det er jo rundt Hamar det bor mest folk !

Se 0gså leder i Oppland Arbeiderblad lørdag 27/5 06 nedenfor....

Er vi i ferd med å bli lurt igjen ?
Her er 2 utdrag fra GD's oppslag lørdag 27/5 som kan bekymre oss
på Lillehammer
sterkt. Tiden, dvs kommende uke, vil vise....
Hvorfor skifter man nå perspektiv til bare 6 år frem i tid ? HVORFOR !
Hva er tanken bak dette ? Hvor ble det av 2020 ?
Kan det styres på denne måte uten å gå på grunn ?
Kan det være et greit tidspunkt i forhold til videre utvikling av
det nye Hamarsykehuset når det kanskje står ferdig omkring da?

Og - hva ligger i begrepsbruken
"akutt ortopedi ved sykehuset i Gjøvik" vs.
"generell kirurgisk vaktordning ved sykehuset i Lillehammer" ?

Se ellers hele oppslaget i GD nedenfor....

DER kom den, på annonsert dato, den 19. mai 2006.
Les også avisenes sprikende tolkniger av rapporten. Har de lest samme rapporten ?
Eller sier det noe om rapportens kvalitet og tydelighet ?
Oppland Arbeiderblad 20 05 06
Hamar Arbeiderblad 20 05 06
GD 20 05 06
og legg først merke til den utrolige, nærmest rørende, mangel på kunnskap om de faktiske forhold, som spesielt kommer frem i Hamar Arbeiderblads omtale av nåværende situasjon.
Se avsnittet "Dagens oppgavefordeling" i egne ramme HER.
HA har tydeligvis ikke fulgt med i saken frem til nå. Det har ikke vært nødvendig å oppdatere seg, annet enn i alt det positive som har skjedd for Hamar sykehus, på bekostning av spesielt Opplands-sykehusene.
Alt vil jo ordne seg for Hamar ? Det er da vitterlig lovet fra minst 2 sentrale AP-ministere, i valgkampen.
Ingen mindre enn helseminister Sylvia Brustad, og statsminister Jens Stoltenberg står bak her.
Verre er det at HA bare har skrevet av det som fremkommer i SINTEF rapporten, bare i tillegg glemt at det finnes ortopedisk hovedavdeling på Lillehammer.
SINTEF rapporten er også FEIL i sin oversikt ! Elverum står oppført med Gastroenterologisk kirurgi.
Kopi fra rapporten:
...""Vedtaket som ble fattet innebar at: Det ble etablert og eller opprettholdt vaktbærende sengeenheter ved:
• Gastroenterologisk kirurgi ved SI Gjøvik og SI Elverum
• Ortopedi ved SI Lillehammer, SI Gjøvik og SI Elverum
• Urologi ved SI Hamar
• Karkirurgi ved SI Hamar.
• Nevrologi ved SI Lillehammer
• Øye ved SI Elverum
• ØNH ved SI Gjøvik
Det ble opprettholdt noe gastroenterologisk kirurgi ved SI Lillehammer, med en begrenset
vaktordning. Enheten tar ikke i mot øyeblikkelig hjelp.""...
Det sistnevnte er også feil ! Lillehammer har full vaktberedskap, og øyeblikkelig hjelp kirurgi på barn under 5 år,
og andre utvalgte pasientgrupper som av forskjellige grunner IKKE med forsvarlighet kan videresendes eller opereres ved andre sykehus i Innlandet. Ikke minst de alvorligste skadetilfellene.

SINTEF rapporten fungerer nå allikevel nærmest som et orakel. Den endelige sannhet ?......

Les videre nedenfor....

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Mai 2006 listed from newest to oldest.

April 2006 is the previous archive.

Juni 2006 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.