4 mndr stillhet i Valset's Blog.

| No Comments

Det ble for mye for meg fra 24. november, som dere kan se i bloggen.
Det tok timer hver kveld å holde bloggen ajour
med alt som skjedde.
Det tok helt av.
Men....
Jeg har tatt vare på alt jeg har kommet over.
Arkivet mitt veier nok + 10 kg nå,
bare det som er i trykket og skrevet form.
Jeg er i gang igjen !
Følg med ! Følg med !

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on April 3, 2006 1:34 EM.

Hva vil Hamar og hamarsingene egentlig? Debattinnlegg HA 2311 2005. was the previous entry in this blog.

Fakkeltog for SYKEHUSET is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.