April 2006 Archives

30 11 2005 kom det forventet, tydelig og berettiget kritikk av fylkesordfører Audun Tron for hans passive rolle i sykehus og høyskolesaken..
I Oppland og på Lillehammer spesielt har vi slitt med sliter med tilleggsproblemer i begge disse sentrale sakene :

Passive fylkespolitikere. Det gjelder ikke minst fylkesordfører Audun Tron,
som vi ikke kan se har uttalt annet i sykehussaken enn "det må jo være et sykehus i Hamarregionen" !!

Passiv og uklar lokalpresse.
Spesielt sammenliknet med lokalpressen på Gjøvik, Hamar og Elverum ! der de sloss som bikkjer for sykehusene sine !

Heldigvis har vi nå sett at både lokalpolitikere og stortingspolitikere har våknet opp og fått forståelse for hva som er i ferd med å skje, og arbeider aktivt med saken fra sine respektive stå steder.
Også lokalpressen har våknet til, o g siden årrskiftet virkelig stilt opp med bred dekning og kommentarer på hva som hender i disse sakene. Ikke minst Sykehusaksjonen har satt fart i sakene med sin voldsomme oppslutning !

"....* I de tunge sakene - Innlandet 2010, universitetsutviklingen og sykehusutviklingen - er fylkeskommunen i beste fall en sideaktør. Audun Tron og makker Reidar Åsgård i Hedmark klaget berettiget sin nød til daværende statsråd Lars Sponheim i juni 2004 etter at fylkesmann Sigbjørn Johnsen fikk regiansvaret for Innlandet 2010. Fortsatt sitter Johnsen på overtid med ansvaret.
Høgskole-/universitetssaken og sykehussaken steller Audun Tron med uten å trekke fylkestinget med seg i løpende arbeid. Noen gjesteopptredener skal sørge for å holde fylkestinget informert. Utover dette handler det om passiviserende opplegg..."

Fakkeltog for SYKEHUSET

| No Comments

Fakkeltog for SYKEHUSET
Originally uploaded by Torstein.4000 mennesker i FAKKELTOG for SYKEHUSET, i en by som Lillehammer,
med 20 000 mennnesker er et meget sterkt virkemiddel.
Ansvarlige politikere og LEDELSEN i Sykehuset Innlandet MÅ ta dette på alvor !

Det ble for mye for meg fra 24. november, som dere kan se i bloggen.
Det tok timer hver kveld å holde bloggen ajour
med alt som skjedde.
Det tok helt av.
Men....
Jeg har tatt vare på alt jeg har kommet over.
Arkivet mitt veier nok + 10 kg nå,
bare det som er i trykket og skrevet form.
Jeg er i gang igjen !
Følg med ! Følg med !

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from April 2006 listed from newest to oldest.

November 2005 is the previous archive.

Mai 2006 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.