Oktober 2005 Archives

I går kom så Muusmannrapporten vi har ventet på !
Akkurat 2 år etter VEDTAKET.
I rapporten er det ingen tro på en desentralisert sykehusmodell.
Alt dreier seg om en hovedsentermodell,
og det må skje raskt !
og det er tydelig utfra det vi hittil har hørt at beliggenheten
må være i Hamarområdet ?
Se også hovedoppslaget.


2 år siden VEDTAKET !

| No Comments

I disse dager, på dagen 6/10, er det to år siden det famøse vedtaket i Styret Sykehuset Innlandet, den 6/10 2003, der det tross alle advarsler ble bestemt å satse for fullt på Hamar sykehus som hovedsykehus for kirurgi i Innlandet.
Det ble klargjort at nybygging av sykehus IKKE var aktuelt,

Det har vært stille fra meg lenge nå. Snart 3 mndr, helt siden 13. juli.
Litt spesielt er det, ikke minst etter det ganske voldsomme oppslaget
i GD den 18. juni, om blogging generelt, og bl. a. VALSET's BLOGG spesielt.
Dekker flere helsider, nokså ute av proporsjon,
- så var det jo også agurktider i nyhetsbildet da, må vite....

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Oktober 2005 listed from newest to oldest.

Juli 2005 is the previous archive.

November 2005 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.