Egotripp Hedmark ? GD 27 09 2004.

Dette likner da veldig på det som har skjedd i sykehussaken, ikke sant?
Interessant oppslag i GD fra 27 09 2004, bare les selv...
Ingressen sier det meste:
"- Egotripp og soloutspill. Ordførerne i Lillehammerregionen
reagerer kraftig på den nye fylkesplanen for Hedmark.
Der får Hamar utrope seg til innlandshovedstad,
og naturlig sete for Innlandsuniversitetet."

Her er en rekke lenker til avisartikler i GD som belyser denne saken.
Dess mer JEG leser om dette, dess mer ser JEG likhetene denne kampen om Innlandsuniversitetet har med kampen,
- ja det er en KAMP - ,!
om Innlandssykehusene.

Det er ikke tvil om at Hedmark og Hamar virkelig har en langsiktig plan,
- i motsetning til Oppland ?

Nå må Tron og Åsgård vise at de mener alvor. Halvor Grotli. GD 300904.

Ringsaker vil dempe striden om innlandshovedstaden. GD 021004.

Powered by Movable Type 6.7.9

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on November 9, 2004 10:33 EM.

Så er vi i gang igjen med neste runde ! was the previous entry in this blog.

Norddalen får bedre ambulansedekning enn noen gang før ! GD 021004. is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.