Mai 2004 Archives

For oss på Lillehammer fremstår denne trykksaken som det reneste mareritt av en informasjonsavis.
Knapt noen orker å åpne den når den kommer !
Så sterkt virker dens ensidighet, overflatiskhet og manglende evne og vilje til aktuelt, nøytralt og akseptabelt stoffvalg og -fremstilling, og reell diskusjon av aktuelle problemer og problemstillinger, -
at det nå er satt igang en aksjon på sykehuset for å frabe seg i det hele tatt utsendelsen av trykksaken til alle ansatte.
Det koster flere 100 tusen kroner i året å drive denne for oss komplett demoraliserende virksomheten.
Trykksaken vil nå bli gjenstand for en gjennomgang av stoffvalg og - fremstilling i de numre som til nå er presentert. Vi aner nok hvordan dette vil fortone seg.

Jeg vil si meg enig i Andreas Wiese's glimrende MEDIEKOMMENTAR Dagbladet 1004 2004:
SANNHETEN ER SOLGT

24. mai 2004 iverksettes dramatiske omorganiseringer ved SIHF Lillehammer....
GD 14. mai 2004 FORUM:
Av Torbjørn Almlid, administrerende direktør
Sykehus for framtida

Sykehuset Innlandet står nå ved starten av en prosess som vil få avgjørende betydning
for utviklingen av sykehuset. Før en går inn i den diskusjonen dette vil utløse er det
viktig å ha sykehusets overordnede målsetting klart for seg:...

HER ser du avisartikkelen i Gudbrandsdølen Dagningen Lillehammer lørdag 08 05 2004.
Først legger man hovedsenteret for kirurgisk virksomhet til Hamar.
ALLE vet at Hamar ikke har mulighet for å sluke dette, ikke engang som en midlertidig nødløsning.
Når man blir gjort oppmerksom på dette kalkulerer SI Hamar selv oppsiktsvekkende med at det trenges kun 1,5 mill kr til oppgradering av sykehuset.
Dette var, er, og må være fullstendig galt.
Det vil åpenbart kreves hundretalls millioner i investeringer for å holde dette sykehuset i tilfredsstillende funksjon de nærmeste 10 årene.
Spesielt når situasjonen er slik at Lillehammer og Gjøvik får seg en alvorlig knekk som godt fungerende kirurgiske sykehus.
Funksjonsfordelingen er lagt, man frabad seg tidlig fra sentralt ledelses- og styrehold i SI videre diskusjoner eller tanker om "omkamp".
Agendaen var lagt. Man ønsker nå at dette IKKE skal bli en lokaliseringsdebatt !
Hva annet kan eller skal det bli ?
Dette dreier seg vel om det viktigste lokaliseringsspørsmålet i Innlandet i dette århundret.
Dette dreier seg om lokalisering av
HOVEDSYKEHUSET, i neste instans også lokalisering av
INNLANDSUNIVERSITETET. Den som ikke ser at
DISSE TO INSTITUSJONENE HENGER NØYE SAMMEN, bør tenke en gang til.

I de små drypp vi hører i media fra sykehusledelsen, er det også tydelig at man vil velge Hovedsykehuslokaliseringen på et tidlig tidspunkt, slik at de nødvendige kortsiktige investeringer også kan få langsiktige virkninger.
Det finnes da etter mitt syn svært små muligheter for å investere videre på SI Hamars nåværende lokalisasjon.
Det vil være helt bortkastede penger.
Man har da ikke mange muligheter igjen.
Tenk selv.....

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Archive

This page is an archive of entries from Mai 2004 listed from newest to oldest.

April 2004 is the previous archive.

Juni 2004 is the next archive.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.