Det er storm på Sørlandet !

| No Comments

Det er ikke bare reelle vinterstormer der sør!
Stormen har heller ikke på noen måte lagt seg mellom Arendal og Kristiansand.
Bare les her fra Agderposten 081203:
Redaktørkniving om kirurgien"...ARENDAL: Det har brutt ut full verbal duell mellom redaktørene Stein Gauslaa i Agderposten og Finn Holmer Hoven i Fædrelandsvennen. Tema for krigen er plassering av Sørlandet sykehus.
Finn Holmer Hoven karakteriserer striden som nå pågår mellom sykehusene i Arendal og Kristiansand, for et planlagt sykehusran hvor arendalittene sørger for at sykehuset i Kristiansand rammes av en medisinsk salamitaktikk..."

..og fra Fædrelandsvennen 091203:
Utsatt avgjørelse om karkirurgi
"....
Helse Sør skal utrede hvor mange sentre de vil ha i karkirurgi. Saken avgjøres til våren.
Sørlandet sykehus venter med å omorganisere karkirurgien inntil Helse Sør har bestemt hvor mange sykehus som skal ha en slik tjeneste. Sykehusdirektør Jan Roger Olsen og styreleder Marit Lund Hamkoll i Sørlandet sykehus.
Vi vet ikke hvor mange sentre vi bør ha i Helse Sør innen karkirurgi og Thorax. Den 22. desember avklarer vi mandatet til en utredning av en hensiktsmessig funksjonsfordeling av både kliniske og medisinske støttefunksjoner.
Resultatet av den vil være klar utpå våren, sier Marit Lund Hamkoll etter gårsdagens styremøte i Sørlandet sykehus..."

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Desember 9, 2003 7:19 EM.

GD051203 Hele oppslaget om ambulansetjenesten was the previous entry in this blog.

Debattinnlegg i GD 081203 v. Divisjonsdirektørene is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.