--Telefon fra Rjukan om problemene i Helse Sør...

| No Comments

I går kveld fikk jeg telefon fra en bekjent fra min turnustid på Rjukan i 1972,
Turid Opedal. Hun er en av 5 meget aktive lokale aktivister fra forskjellige
helsregioner, som en av de nærmeste dagene skal møte
Stortingsrepresentanter med et skarpt opprop mot mange av
de planlagte sykehusomorganiseringer og -nedleggelser som
forestår rundt i landet nå i disse hårde dager.
Se her:
Telemarksavisa 151003 Ansatte frykter for jobbene sine
Telemarksavisa 141003 Ansatte bekymret for psykiatrikutt
Pressemelding fra Helsedepartementet 081003 Helsebudsjettet 2004
Spørsmål og svar til HD budsjettopplegg 2004

Hun har hørt om situasjonen vår på Lillehammer, og ønsker opplysninger om hvordan
reaksjonene er her. Hun får naturligvis i detalj høre hvordan det har foregått
i Sykehuset Innlandet, og våre reaksjoner både fra Lillehammer når det gjelder
bløtkirurgien, og fra Gjøvik på Føde/Gyn raseringen.
Hun får også et par navn på aktuelle politiske ressurspersoner i vårt område.
Kampen nå må jo foregå på den politiske arena, og på organisasjonsnivå og grasrota,
rettet direkte mot de politiske institusjonene, som har det største ansvaret nå !

Ikke minst er Helse Sør ille ute her, med innsparingsbehov i milliardklassen.
Dette ser ut til å gå hardt utover spesielt telemarkssykehusene,
ikke minst Sentralsykehuset i Skien (Tidligere TSS), som nå planlegges med
redusert akuttfunksjon, som i større grad skal gå til Tønsberg.
Også Helse Blefjell, dvs Kongsberg/Notodden/Rjukan, rammes meget
hardt av innsparinger. Spesielt Rjukan og Notodden kommer dårlig ut
hvis dette ikke stoppes.
Sørlandet sykehus Arendal er også kommet i en fryktelig knipe !
Se LENKEN er BORTE, Gått ut på dato, som vanlig etter 15 år.
Den kan sikkert finnes igjen i arkivene der nede.
Fædrelandsvennen

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 15, 2003 11:33 FM.

--Hva skjedde ? was the previous entry in this blog.

--Oppslag i Oppland arbeiderblad 151003 is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.