--Legg merke til hva Adm. dir. Almlid sier til media 25/10..

| No Comments

.....Den beinharde kampen for å beholde fødeavdelingen i Gjøvik kan snu opp ned på sykehuskabalen for Sykehuset Innlandet.
Det sier Almlid til Hamar Arbeiderblad.
Styret ved sykehuset og Helse Øst vil legge ned fødeavdelingen. Saken ligger nå til endelig avgjørelse hos helseminister Dagfinn Høybråten (KrF). Høybråten presses både av lokalpolitikere og rikspolitikere. Leder av sosialkomiteen, John Alvheim, har med støtte fra SV, Ap og Sp sagt til NRK at Stortinget vil gjøre om på et vedtak om å sende fødende vestopplendinger til Lillehammer.
Dette får sykehusdirektøren til å advarer politikerne mot å stokke om på sykehuskabalen.....
.....
- Må dere legge sykehuskabalen på ny hvis politikerne setter ned foten?
- Da må vi sette oss i tenkeboksen. Jeg er bekymret, sier Almlid...

teve kommentar:
Og Tynset og Kongsvinger skal fortsatt være fredet som egne helseforetak innen Sykehuset Innlandet ?

Leave a comment

Powered by Movable Type 6.8.3

About this Entry

This page contains a single entry by torstein valset published on Oktober 27, 2003 11:59 EM.

Finnes det en bedre løsning ? VIKTIG! om arbeidet i "KIRURGIGRUPPEN" 14 08 - 11 09 2003 was the previous entry in this blog.

--Leserbrev GD 281003: Mobilisering mot å svekke sykehuset som akuttsykehus... is the next entry in this blog.

Find recent content on the main index or look in the archives to find all content.