Fra NRK.no/ho/ 141105

Ullevål behandler stadig flere fra Innlandet

Stadig flere pasienter fra Innlandet blir sendt til behandling ved Ullevåll. (Foto: Scanpix)
Stadig flere pasienter fra Innlandet blir sendt til behandling ved Ullevål. (Foto: Scanpix)
Pasienter fra Innlandet sendes oftere enn før til Ullevål universitetssykehus for behandling, fordi Innlandet mangler et sjukhus med alle funksjoner.

Publisert 14.11.2005 16:13.
Av Jorun Vang og Anne Næsheim

I Innlandet har sjukehusene fordelt ulike funksjoner mellom seg. Det betyr at distriktet ikke har et komplett sjukehus.
For pasienter som trenger ulike typer behandlinger, betyr dette at de blir sendt mellom de forskjellige sjukehusene.

Sinte pårørende

I september i år ble sønnen til Marit Flågen Amundsen fra Nordlia i Østre Toten skadd i ei motorsykkelulykke. Etter ulykken ble han sendt fra sjukehus til sjukehus.

Først ble sønnen sendt til Gjøvik sjukehus. Der ble det bestemt at han skulle sendes videre til Lillehammer for en operasjon. På sykehuset i Lillehammer ble det foreslått å sende gutten videre til Hamar. Sjukehuset fryktet det var noe feil med hovedpulsåra, noe som kun sjukehuset i Hamar kan behandle. Det hele endte til slutt med at gutten ble sendt til Ullevåll med ambulansehelikopter.

Travelt på Ullevål

På intensivavdelinga ved Ullevål universitetssykehus merker de økningen i antall pasienter fra Innlandet.

- Vi har plassproblemer og mye å gjøre, sier Kjell Olafsen ved kirurgisk intensiv på Ullevål universitetssyukehus.

Og når pasienten er ferdigbehandlet oppstår nye utfordringer.

- Fordi funksjonene er fordelt mellom så mange sjukehus, blir vi i tvil om hvor vi skal sende pasientene etter at de er ferdig behandlet hos oss, sier Olafsen.

Vil samle funksjoner i et sjukehus

Divisjonsdirektør i Sykehuset Innlandet
Øyvind Graadal mener det er behov for å samle flere funksjoner innenfor et sjukehus, for å hindre at pasienter blir frakta fra mellom sjukehusene.

- Ingen av dagens sjukehus er store nok til å behandle alle deler av en skade. Så lenge vi ikke har et sjukehus med et komplett tilbud blir vi nødt til å sende folk til Ullevåll, seir Graadal.