Hva vil Hamar og hamarsingene egentlig?
Som fylkeshovedstad har Hamar for lengst mistet sin troverdighet overfor andre fylkesregioner og kommuner når det gjelder støtte til opprettholdelse av etablerte viktige institusjoner/næringer for disses utvikling og eksistens eller etablering av nye forhold.

DEBATT
EGOISTISK: Innsenderen mener at Hamar opptrer egoistisk, og at flyttingen av allmennlærerutdanningen fra Elverum til Hamar bare er et nytt bevis på dette.
FOTO: TROND LILLEBO
Hele argumentasjonen fra Hamarmiljøet er latterlig og danner kun en antipati for Hamar og det er ingen tjent med. Regjeringen må nå stoppe dette sirkuset fra Hamar!
Geir Fröyland,
Lørenskog
Basis i Hamars vekst ser ut til å være konsentrert i å trekke til seg deler eller hele viktige næringer fra andre fylkesregioner med blant annet argumentasjonen at det er hovedstaden og det er her folket bor og det må de andre regioner ta inn over seg.

Den store egoisten
Etter å ha fulgt med situasjonen om Hamars forhold til resten av Hedmark, og derved også de andre regionsentrene i fylket, så får en et klart bilde av Hamar som den store egoisten i bestrebelsen etter å overta allerede plasserte institusjoner inkludert viktige næringer fra andre regioner i sitt fylke.
Hamar er/har ikke vært noen pådriver med å tiltrekke næringer/institusjoner til andre regioner/kommuner, kun sikret sitt eget område.
Slikt lyser det ikke respekt av da det er for åpenlyst med bl.a. de siste to ordførere som har frontet situasjonene. D.v.s. åpenlyst politisk spill fra Hamar-miljøet over hele linja fra fylkestinget, kommunen og plasserte styrende direktører.
Det eneste Hamar er kjent for i forsøk på samarbeid, er hetsing for sentralisering til Hamars mjøsområde.
Som en kuriositet kan det nevnes at Dagens Næringsliv hadde en tosiders reportasje fra Hamar for under to år siden under tittelen Byen i Norge med de fleste offentlige bygninger! Det sier ganske mye, men mye vil ha mer!!

Flytting til Hamar
Det kan for eksempel listes opp følgende, helt/delvis eller forventet flyttet til Hamar-området fra Elverum kommune:
- Østerdal Politikammer (Politimesteren)
- Postkontorets hovedfunksjon
- Trafikkstasjonen(bilregistreringen etc.)
- Høgskolen - allmennutdanningen lærer samt snikflytting av administrasjonen etc.
- Overta sentrale funksjoner fra hovedsjukehuset Elverum. Resultat; nedgradere Elverum Sjukehus.
ALLE ovennevnte institusjoner er av svært stor viktighet for Elverum og særlig de tre første har resultert i en svært dårlig service øst for Hamar!
Det er bare for meg kjente saker, kanskje toppen av isfjellet etter hvert!
Elverum med Hedmark Fylkessjukehus/Sentralsjukehus fra h.h.v. 1925 og 1972 og Høgskolemiljøet, har vært et særdeles irritasjonsmoment for Hamar-miljøet og har ved alle tenkelige anledninger hetset opp situasjon for å få disse over til Hamar-området.
Argumentasjonen gjentar seg hele tida med sentralisering til det viktigste folkemengdeområdet Hamar!

For langt til Elverum
Seriøst har både politikere og direktører m.fl fra Hamar-miljøet gjort det klart at 2,8 mil fra Hamar til Elverum (Sjukehuset), er for langt. De ønsker heller å reise til Ullevål Sjukehus, Oslo!!. Bygge nytt hovedsenter på Rudshøgda/Moelv ca. 3,5 mil fra Hamar er det siste de kjører hardt på! Følgelig stort sjukehus i Elverum, Lillehammer, Gjøvik og nytt hovedhus Rudshøgda.
En kan spørre seg: Når kommer logikken og fornuften: 3-4 mil mellom disse store sjukehus sentralisert i Mjøsregionen i Norges nest største fylke Hedmark!!
Det som eventuelt bør diskuteres er hva slag lokalsjukehus Hamar fortsatt skal ha!!
Hamar bør passe seg for ikke å bli isolert i større saker, nå når både Gjøvik og Lillehammer kommer i tillegg i konkurransen i området. Hele situasjonen kan bli omstrukturert ved eventuell bl.a. sammenslåing av Oppland/Hedmark. Et gigantisk område.

Miste basisvirksomhet
Elverum med et allerede moderne utbygd hovedsjukehus med fortsatt klart område for videre utbygging, ville eventuelt miste sin basisvirksomhet for vekst i kommunen sammen med Høgskolen. Det kan da ikke seriøse politikere i Hamar-miljøet sitte og se på i fullt alvor!?
Sentralsjukehuset i Elverum er av avgjørende viktighet for Hedmark, bl.a. for aksen mot Tynset-Trysil- Kongsvinger-Hamar. Ikke minst nå p.g.a. konsentrasjonen i Rena Leir, Trysilfjellet og Terningmoen osv. Hamar har fortsatt en kort distanse samt eget lokalsjukehus!
Hele argumentasjonen fra Hamarmiljøet er latterlig og danner kun en antipati for Hamar og det er ingen tjent med. Regjeringen må nå stoppe dette sirkuset fra Hamar!

Høgskolen
Høgskolen har nå også blitt minst like viktig å få flyttet til Hamar, og Hamargrenen (i flertall) har fått vedtatt flytting av lærer almenfagene til Hamar og snikforsøk på overflytting av administrasjonen også!
Spesielt herrene Dietrich og Haugstveit lider av svak kompetanse for sine jobber og drives kun av sine følelser for sitt Hamar-miljø. Det siste er at de kommer med trusler til Elverum offentlig i avisene hvis Elverum blander inn regjeringen. Dette er til de grader barnslig og begge bør sparkes fra aktuelle jobber og erstattes med nøytrale personer uten tilknytning til involverte regioner.
De to nevnte personer har hele tida framkommet med negative nyheter for en stabil situasjon for Høgskolen og gjort tilværelsen usikker hvert år!! En forventer at disses jobb er å markedsføre skolen positivt noe de aldri har klart!

Luftslott
Hamars målsetning om å få Innlandsuniversitet (urealistisk luftslott), gjør at de stadig provoserer kommunene og regionene til å komme med pengetilskudd til denne sak og at Hamar vil samle mest mulig av skolesituasjonen i Hamar-området.
Aktuelle Høgskole-tilbud er desentralisert og har ingen betydning for et Innlandsuniversitet som sentraliseres i et eventuelt Hamar-område! D.v.s. flytte disse til samme område.
Det har hardnet til fra Hamarpolitikerne og med seg lokker de Ringsaker/Stange og faktisk Løten. Vi er i ferd med å ende opp i geografisk kamp på høyeste nivå. Det viser hvor barnslig og kompetanseløs situasjonen er blitt og som skaper unødvendig oppfølgingsarbeid for ikke å bli overkjørt!
Det spørs om ikke Elverum bør løsrive seg fra fylkesstyret og danne region Østerdalen/Solør, med direkte overføringer!!!
Dette til alvorlig ettertanke og realistiske vurderinger, før det skjærer seg helt p.g.a. direktører og politikere uten kompetanse i slike saker!