Sykehuset Innlandet HF
Oppgave- og
funksjonsfordeling


Tilbake til startside

Tilbake til  VALSET's BLOGG

NB! NB! NB!
2 øverste linker fungerer ikke lenger pr 130705 (og mndr/år tilbake) !
Sykehuset Innlandet har selv slettet/ flyttet stoffet !
Kalt ferskvareprinsipp !


Rapporter fra 150903

Kirurgi
Fødselshjelp og 
kvinnesykdommer

FJERNET fra SInett
  
Utviklingsplan SIHF 
2004-2010 (2006)

FJERNET fra SInett
Brev fra Dr. Valset 
til Debattmøte Hamar
180903
Gastrokirurgi/
Gyn/Føde/Barn?
Sterk binding!!
Gastrokirurgi/
Dialyse?
Sterk binding!!
Gastrokirurgi/
Patologi?
Sterk binding!!
Gastrokirurgi/
Stråleterapienhet?
Ingen binding!!
Skal eksisterende
bygningsmasse være
av noen betydning
for lokalisering ?