Skal eksisterende bygningsmasse være av noen betydning for lokalisering?

I diskusjonen omkring oppgave- og funksjonsfordeling i Sykehuset Innlandet hører vi lite om hvordan standarden på de forskjellige sykehus` eksisterende bygningsmasse er. 
Vi hører absolutte krav om at det IKKE skal bygges nytt sykehus, hverken nytt komplett sykehus, eller mindre spesialisert sykehus. 
Allikevel dukker tanker om dette stadig opp i de faglige diskusjoner, oftest fremført av representanter for SI Hamar.
Jeg tror dette henger sammen med at Hamar har den klart dårligste bygningsmasse av alle de 4 Mjøssykehusene. Dette har også kommet frem i en egen konsulentrapport.
Allikevel har man tydeligvis ingen tanker om at dette naturlig bør begrense Hamars muligheter til å ta på seg ytterligere oppgaver innen somatiske sykehustjenester på Innlandet.
Hvis man da ikke ser for seg nødvendige bygningsmessige investeringer på Hamar.