Gastrokirurgi/Stråleterapienhet? Ingen binding!!

Kst. direktør Stokstad ved SI Gjøvik har uttalt i et intervju med Oppland Arbeiderblad 170903:
" Den fungerende direktøren er likevel enig i at stråleterapienheten ved Gjøvik sykehus er av avgjørende betydning for gastro-kirurgien."
Dette medfører ikke riktighet. Det er kort sagt fullstendig feil !
Stråleterapi er en viktig behandling for mange spesialiteter, både kirurgi, indremedisin, gynekologi, ØreNeseHals mm. 
Det finnes ingen som helst spesiell binding til Mage Tarm kirurgi utover at også vi trenger dette for våre pasienter i noen tilfeller. Da vanligvis som et ledd i lindrende behandling, evt som forbehandling før forsøk på radikal kirurgi. 
Denne siste typen behandling, kirurgi ved avanserte svulster som trenger forbehandling med stråleterapi, er sentralisert til Radiumshospitalet. 
Vi har ingen måte behov for å ha denne tjenesten på huset. Dette dreier seg om en planlagt elektiv virksomhet, der konsultasjoner og planlegging før behandling greit kan foregå poliklinisk, eller ved korrespondanse pr telefon eller over datanettet.