Gastrokirurgi/Patologi? Sterk binding!!

Patologene kan bl.a. gi kirurger og gynekologer svar på hvilke typer kreftsvulster man har med å gjøre når det er tatt en vevsprøve under selve operasjonen. 
Dette kan være av avgjørende viktighet under spesielle typer kreftoperasjoner, både innen mage-tarm kirurgi, urinveiskirurgi, og kvinnesykdommer. 
Vevet fryses da ned direkte etter prøvetakingen, og det gjøres en hurtigundersøkelse av dette, såkalt frysesnittundersøkelse.
Sveret kan gi oss veiledning på korrekt type operasjon, der og da, helt avgjørende for pasienten. Både i forhold til om operasjonen kan gjennomføres som planlagt, eller om den f.eks. må utvides for at alt svulstvev skal kunne fjernes. 
Noen ganger kan svaret fortelle oss at operasjon ikke er tilrådelig i det hele tatt.
SI Lillehammer ere det eneste sykehuset på Innlandet med  egen Patologisk anatomisk avdeling.