Gastrokirurgi/Dialyse? Sterk binding!!

De alvorligst syke kirurgisk pasienter med flerorgansvikt, og behov for dialyse, kommer  i stor grad  fra det mage-tarm kirurgiske pasientklientell. I tillegg gjelder dette pasienter med alvorlige blodforgiftningstilstander, pasienter med sykdommer og operasjoner på hovedpulsåren (aorta kirurgi, dvs karkirurgi), samt pasienter med større skader. 
Å organisere behandlingen av disse pasientgrupper på sykehus uten nyremedisinsk seksjon/dialyseavdeling, både i Hedmark og Oppland, er uklokt og unødvendig.
I Hedmark ligger nyremedisinsk seksjon på Elverum, all bløtkirurgi på Hamar.
I Oppland har vi muligheten til å bibeholde samlokalisering av mage-tarmkirurgi og nyremedisinsk seksjon.