En webside for presentasjon av tanker og argumenter om oppgave- og funksjons- fordeling i Sykehuset Innlandet. 
Hentet fra nyhetsmedia og egen produksjon.

ved Torstein Valset, Seksjonsoverlege, Mage-Tarm kirurgi, SI Lillehammer.