GD 270903
Bekymret over ny sykehusstruktur

- Det er noe grunnleggende feil med hele tankegangen, sier kommunelege Jo Telje. Legene i Nord-Fron er dypt bekymret over den omorganiseringen som nå skjer i sykehusene i Hedmark og Oppland.
AV KJELL HAUGERUD

Legene i Nord-Fron liker ikke utviklingen for sykehusene i Innlandet. Fra venstre Arnfinn Nærby, Per Støen, Anne Storlien (student), Gry Kloumann Bekken, Jo Telje og Pål Berg-Johansen

 

VINSTRA: - Det må ha vært få primærleger som har deltatt i prosjektgruppene, sier legene i Nord-Fron.
De mener at den omorganiseringen og oppdelingen av sykehusene som nå foregår, er meget alvorlig. Mange gode målsettinger om samhandling mellom primærhelsetjenesten og sykehusene og økt tilgjengelighet og likeverdig tilbud for pasientene, bare blir honnørord.
- Alle argumenter for det som skal skje, dreier seg bare om ressursbruk og økonomi. Vi har en lei følelse av at ikke alt er kommet med i det totale regnskapet og at de som nå styrer Sykehuset Innlandet har alt for høye ambisjoner, sier Telje.

På egne bein
For dem som jobber ute hos pasientene, er det viktig med nærhet til sykehuset. At det er sykehus som "står på egne bein" og at fagområdene på sykehusene ikke splittes opp slik at de får problemer med å samarbeide med hverandre. Mange pasienter som legges inn på sykehus har sammensatte sykdommer. Ikke minst i et distrikt med en aldrende befolkning. Her i distriktet behandler også sykehuset et stort antall alvorlige skader blant annet fra trafikkulykker. Da trenger pasientene en bred behandling ved ett og samme sykehus.

Økte problemer
De frykter at når forskjellige funksjoner nå flyttes rundt om i sykehusene i Oppland og Hedmark, slik at de skal bli mer spesialisert på hvert sitt område, så øker problemene for pasienter med sammensatte sykdommer. Det blir vanskeligere å få ordnet alt på ett sted og de må transporteres mellom flere sykehus.
Argumentene fra legene i Nord-Fron gjelder for alle sykehus i Mjøsområdet. De gjelder ikke for Lillehammer mer enn andre. Og de mener at de representerer en meget utbredt oppfatning hos primærlegene.

Kald-kveling
- Dette kan bli et problem. Vi kommer ikke lenger til å få noe ordentlig akuttsykehus. Vi har sett at de små sykehusene gradvis er blitt "kald-kvalt" ved at funksjoner blir fjernet. Ingen blir lagt ned, men funksjonene blir bare fjernet. Det er dramatisk når dette også rammer såpass store sykehus som Lillehammer og Gjøvik, sier Per Støen.
Primærlegene vil forholde seg til et sykehus som de kan samhandle med.
- Men vi kan ikke samhandle med mange sykehus. Nå er de ensidig opptatt av spisskompetanse som kvalitet. Men da mister vi andre kvaliteter som er vesentlig, sier Telje.
Han mener at den argumentasjonen som nå brukes for å gjøre endringer i Oppland og Hedmark, like godt kan brukes for å sentralisere alt til Oslo.

Bruk regionsykehuset
- Hva slags sykehus vil dere ha?
- Vi vil ha et sykehus med leger som er gode "generalister" og ikke for høyt spesialisert, sier Per Støen. De legene er de beste til å håndtere de svært mange som blir innlagt på sykehus med sammensatte sykdommer eller skader.
- Spesialistene på de kompliserte tilfellene har vi på regionsykehuset vårt på Ullevål. Vi er ikke tjent med at våre sykehus overtar spesialistfunksjonene fra dem, sier Jo Telje.


Spare?
De stiller også et stort spørsmål ved mulighetene til å oppnå de ønskede økonomiske innsparingene ved en slik omorganisering som nå er på gang. Det finnes mange eksempler på at det regnskapet ikke går opp.
Jo Telje mener at sentraliseringen av ambulansetjenesten i distriktet er ett slik eksempel. Det skulle drives billigere, men virkeligheten ble annerledes.
- Vi tror ikke på regnestykkene slik de nå presenteres. Premissene skjærer seg og vi får ikke billigere helsetjenester på denne måten, sier han.
- Samfunnet er fullt av eksempler på slike ulønnsomme omorganiseringer. Men dessverre er omorganisering blitt en ledende kultur, uten at resultatet blir billigere, sier Per Støen.
Gry Kloumann Bekken mener at de største besparelsene ligger i at pasientene slipper med en innleggelse. Å sende pasientene mellom sykehusene er utrolig ineffektivt og betyr svært mye merarbeid.