GD 190903.
Fra Debattmøtet på Hamar 180903

Av Kjell Haugerud

Han skal bygge kvinneklinikken Dette er mannen som blir helt sentral i oppbyggingen av en kvinneklinikk på Gjøvik. Men Trond Markestadgjør det helt klart at det blir umulig dersom det er motstand og manglende entusiasme i fagmiljøet.

Trond Markestad har vært professor og overlege ved Haukeland sykehus i Bergen i 25 år. Han regnes som en av landets fremste eksperter på nyfødtmedisin.
I så måte befinner han seg i en divisjon over de andre og det er ingen tvil om at hans
ord veier tungt. For to år siden kom flyttet han tilbake til Toten og arbeider nå som overlege på sykehuset på Gjøvik. På oppdrag fra administrasjonen i Sykehuset Innlandet har han laget en skisse for hvordan en kvinneklinikk kan bygges opp på Gjøvik dersom det blir aktuelt.
I går sa han sin mening om de aktuelle alternativene og han har sitt favorittalternativ:
- Gitt at det skal spares 15 - 20 millioner kroner, er én kvinneklinikk med barneavdeling for hele innlandet det beste alternativet. En eller to fødeavdelinger uten at det nødvendigvis er en ordning med barnelege-vakt. I tillegg kommer fødestuene. Han understreker at han ikke er noen aktiv pådriver for Gjøvik slik mange har mistanke om og at han har et åpent forhold til hvor en kvinneklinikk skal legges.
- Men det er ingen tvil om at det er lettest å bygge den opp rundt en eksisterende avdeling, sier han med klar adresse til Lillehammer. En kvinneklinikk kan også legges til Gjøvik.
Det er fullt mulig. Men da må det være entusiasme og vilje i fagmiljøet. Hvis ikke, er det ingen vits.
- Jeg vil iabsolutt ikke bidra til å sette igang en avdeling på Gjøvik dersom det ikke er noe ønske om det,sier Markestad.