Bestill annonse
gd.zett.no
Hva mener du om GDs nettavis? Det er vårt mål at nettavisen for Lillehammer og Gudbrandsdalen stadig skal forbedres og utvikles. Derfor er vi avhengig av innspill fra leserne. Ros og ris. Send meg en mail!
Kristian Skullerud, Ansvarlig redaktør
 Gudbrandsdølen Dagningen - 8. januar - tlf. 61 22 10 00 - [email protected]
 GD I DAG
 Nyheter
 Kultur
 Sport
 Dagens leder
 Kulturkalender
 Leserbrev
 Arkiv
 
 ABONNEMENT
 Bestille abonnement
 Abonnementsservice
 Betingelser
 Priser
 Her får du kjøpt GD
 
 ANNONSER
 Bestille annonser
 Priser
 Grafiske tjenester
 Forbruker & Media
 
 OM GD
 Adresser
 Fakta om GD
 Søknadsskjema GD-fondet
 Ta kontakt
 
 GD-CUP KORPS
 Informasjon 2004
 Påmeldingsskjema
 Resultatliste
 
 SØK
Nyheter i GD
Kvasir
Altavista
 
 

 LANGRENN
 GD Cup 2005

 ISHOCKEY
 Eliteserien
 1. divisjon
 Eldre junior elite
 Yngre junior elite

 HÅNDBALL
 Resultater

 FOTBALL
 Tippeligaen
 Toppserien kvinner
 1. div menn
 2. div. kvinner avd. 1
 3. div menn, avd 6
 3. div menn, avd 7
 Indre Østland
 Fotballkrets

resultater fra:
- Vi har fått et dårligere sykehus

ADVARER: Avdelingssjef Eystein Brandt kommer nå med en kraftig advarsel om virkningene av funksjonsfordelingen som ble gjennomført i Sykehuset Innlandet i fjor.

AV KJELL HAUGERUD
Nyttårshilsen med bismak: Avdelingsleder Eystein Brandt mener at funksjonsfordelingen i Sykehuset Innlandet har gitt et dårligere sykehus og en dårligere medisinsk avdeling.
LILLEHAMMER: Det er ønsker både om en fredelig høytid og et framgangsrikt nytt år i julebrevet som avdelingssjefen ved medisinsk avdeling ved sykehuset i Lillehammer har sendt til sykehus-direktør Torbjørn Almlid.
Men i hovedsak er brevet en kraftig advarsel om konsekvensene av den nye funksjonsfordelingen som ble gjennomført i 2004.
Det viser med all tydelighet at frustrasjonen og problemene sliter sterkt på sykehusorganisasjonen, samtidig som Sykehuset Innlandet for fullt går inn i en ny stor utredningsprosess - «Prosjekt 2020». Et prosjekt som skal føre til den endelige avgjørelsen om hvordan sykehusene i Oppland og Hedmark skal utvikle seg.


Eystein Brandt sier at han ikke har behov for å kommentere innholdet i julebrevet ytterligere.
- Jeg står for innholdet og det er ment som et konstruktivt innspill for å belyse noen problemer. Dessuten kan det være av interesse å diskutere disse spørsmålene i forbindelse med 2020-prosjektet, sier han til GD.
Han mener at noen av valgene som er gjort i Sykehuset Innlandet, har bidratt til et dårligere sykehus og en dårligere medisinsk avdeling.
- Oppland hadde før reformen to komplette sykehus. Hvert av sykehusene var i stand til å betjene befolkningen på de fleste områder, og sykehusene utfylte hverandre på noen spesialfunksjoner, skriver han.
Men omorganiseringen gjør at pasienter nå må behandles ved flere sykehus.

For noenlunde friske pasienter kan det lett argumenteres for at det er likegyldig om sykehuset ligger på Hamar eller Gjøvik.
- For svært mange av våre gamle pasienter er det imidlertid ikke på noen måte likegyldig å bli transportert mellom sykehusene for behandling. Det utløser i beste fall frustrasjoner, men ofte svikt i overføringsrutiner og usikkerhet og forvirring for pasientene. Forvirring hos gamle er et stort medisinsk problem som fører til forlengelse av sykehusopphold og økt omsorgsbehov, påpeker Brandt.

Han mener Sykehuset Innlandet har fått en organisering for førsteklasses behandling av pasienter som har en ferdig diagnose, en veldefinert sykdom eller skade og som skal ha en planlagt behandling.
Men det er blitt tilsvarende svakere på «usorterte» pasienter som kommer til sykehuset og trenger øyeblikkelig hjelp. Sykehuset er også blitt svakere på å mestre uforutsette problemer som oppstår og svakere på pasienter som har sammensatte lidelser og flere sykdommer.

- Det er et paradoks at det er omsorgen for prioriterte grupper som derved svekkes: Gamle med sammensatte sykdommer og pasienter med kroniske lidelser som behøver bistand fra flere grupper av spesialister. Tydeligst er dette for pasienter med alvorlig nyresykdom. Etter funksjonsfordelingen kan det være nødvendig med operasjoner og prosedyrer på tre sykehus, hvorav bare det ene av kompetanse i behandling av alvorlig nyresvikt, mener Brandt.

En av målsetningene for Sykehuset Innlandet er å sikre gode og rekrutterende fagmiljøer. Nå ser han imidlertid at flere enheter sliter med å rekruttere leger, også avdelinger som ikke har hatt vansker tidligere.
- Med uro har jeg merket meg at organiseringen av kirurgien legger viktige føringer for hele sykehusdriften og med hovedsakelig negative konsekvenser for indremedisin, skriver Brandt.
Indremedisin har ansvaret for omtrent en tredel av virksomheten og tar imot to tredeler av øyeblikkelig hjelp.
- Indremedisin har et hovedansvar for mange av gruppene med kroniske og sammensatte sykdommer - som i festtaler og politiske og administrative vedtak er prioritert. I praksis opplever vi en prioritering av kirurgiske spissfunksjoner og en forventning om å tilpasse oss funksjonsfordelingen i kirurgien, skriver Brandt.

///SITAT///
«Det er et paradoks at omsorgen for prioriterte grupper svekkes»

Eystein Brandt
avdelingsleder medisinsk avdeling.

 

Tips andre om denne saken
GD på nett
Du kan få hele GD på internett. Ved å trykke her kan du få tilgang til dagens avis i PDF-format. En enkelt avis koster kr. 15,-. Abonnenter på papiravisa kan få nettavisen for et tillegg på kr. 100 pr. halvår. Avisa kan også kjøpes for kr. 990 for et halvår og kr. 510 for et kvartal.

Mer info

Andre nyheter
Ilden lyste for flomofrene

Ilden lyste for flomofrene

Skjerper kontrollen med alpinanleggene

Sjokkinnbrudd filmet

 Kultur
Kult med ku-kunst

Velg kommune
Pris fra      til
  


Velg områdeVelg arbeidsomr.

Velg områdeVelg bilmerke
Andre tjenester
båt | stort og smått sett inn annonse e-post-varsling min zett | lokalaviserBøker
Birte Svatun

Kjetil Indregard

Kino
The good, the bad and the ugly.

Forbannelsen

Musikk

  ANNONSER     ANNONSER     ANNONSER  
Rudi Gard
Hamar Nettsenter
HO-Media
Jørundgard Middelaldersenter as
Avis i Skolen, Oppland

 
GUDBRANDSDØLEN DAGNINGEN AS, Postboks 954,
2604 Lillehammer

GD Reklame: tlf. 61 22 10 00, fax 61 26 09 60,
[email protected]
Redaksjon: tlf. 61 22 10 00, fax 61 25 09 20,
[email protected]
[email protected]
[email protected]
Opplagsavdeling: tlf. 61 22 10 70, fax 61 25 09 24,
[email protected]
Lillehammer Distribusjon
tlf. 61 22 10 80, fax 61 25 09 24,
Distribusjonsleder [email protected]
Daglig leder [email protected]

GDs avdelingskontorer
Vinstra: Tlf. 61 22 10 00, fax 61 29 24 10
Otta: Tlf. 61 22 10 00, fax 61 23 59 90
Lom: Tlf. 61 22 10 00,