Skremmende innlegg i Sykepleien 09-10-23
Oppgaveglidning Sykepleier-Portør i medikamenthåndtering?

Se Facebook Sykepleien
Overskudd på portører?
Ansettes/utdannes flere portører?
Fører til bedre kvalitet i tjenesten?
Hva med bioingeniør til oppgavene?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.